Kloakarbejde

Vi tilbyder vores ekspertise så du undgå dyre skader på afløb, kloakledninger, brønde og renseanlæg. Løbende kloakservice kan derved spare dig for mange penge på sigt.

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser.

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker: Hold dæksler og riste fri for jord, sten, blade og andet, der kan stoppe afløbssystemet. Rens jævnligt tagrender for blade og rengør jævnligt gulvafløbene grundigt.

Husk at vi, udover kloakarbejde, også tilbyder slamsugning, spuling, TV-inspektion og tømningsordninger.